חוק פסולת אלקטרונית

שירותי ערנות לחוק פסולת אלקטרונית
בחודש מרץ 2014 נכנס לתוקפו החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני וחשמלי ובסוללות. חוק זה בא כדי לעודד שימוש חוזר, לצמצם את כמות הפסולת, למנוע הטמנתה ולהקטין את ההשפעות הסביבתיות השליליות הנוצרות מפסולת זו בישראל. 

1.למי פונה החוק?

החוק פונה ליצרנים ויבואנים של ציוד חשמלי, אלקטרוני, סוללות ומצברים ומתייחס גם למשווקים ומחזיקים המוכרים באופן ישיר או בבית העסק.
קיום החוק מוטל באופן מוחלט על יצרן, יבואן או משווק לפי עיקרון "אחריות יצרן / יבואן מורחבת" (Extended producer responsibility), אשר לפיו המזהם משלם (Polluter pays principle).

2. מה דורש החוק?

  • התקשרות חוזית עם גוף יישום מוכר – תאגיד מיחזור,  המבצע תהליכי איסוף, דיווח ומיחזור.
  • חובת הגשת דיווח תקופתי מפורט (חצי שנתי ושנתי) על הכמות הנמכרת, ממוחזרת, מושבת ומטופלת.
  • אישור שנתי מבוקר על ידי רו"ח – בתום כל שנה יש להגיש דוח שנתי מבוקר המאשר את נתוני הדיווח.
  • תשלום דמי הטיפול עבור הפסולת המדווחת.
  • הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד (EOL), תוך שנה ממועד המכירה הראשונה עבור כל דגם.

3. למה עכשיו?

  • החל מה- 1/3/14 חברה שלא הצטרפה היא מפרת חוק!
  • החוק חל רטרואקטיבית על כל מצטרף חדש.
  • מומלץ להקדים ולתכנן את העלות כמו כל מרכיב בפעילות העסקית.
  • אי מילוי החובות עלול לגרור סנקציות מנהלתיות ופליליות לרבות אחריות אישית וקנסות.