שירותי ערנות

 מה חברת ערנות עושה

פגישת יעוץ ללא תשלום להצגת החוק והבנת השלכותיו על ארגונך

  • הקמת תשתית דיווח וביצוע דיווח ראשון, תוך סיוע בהתקשרות מול תאגיד המחזור.
  • ייעוץ, לווי והדרכה ליישום החוק עפ"י צרכי הארגון.
  • One Stop Center – כיסוי מלא לדרישות החוק בארגונך.
  • ביקורת ואישור רואה חשבון בהתאם לדרישות החוק.
  • לקוח פטור – הכנת דיווח וייצוג הארגון בבקשת הפטור מול המשרד להגנת הסביבה.

 התועלות המרכזיות לארגון/חברה

  • שקט בהתנהלות העסקית – ייצוג החברה מול הרשויות.
  • הימנעות מקנסות–  האינטרס העסקי מיוצג ומוגן מפני תביעות וקנסות ,עקב אי קיום החוקים.
  • חסכון כספי – סיוע בתשלום בהתאם לחוק ולא מעבר לכך.
  • זמינות ללקוח  – מתן מענה מהיר לכל סוגיה שעולה.